top of page

Σχετικά με το νομοσχέδιο για τη φορολόγηση των ελεύθερων

επαγγελματιών και αυτοαπασχολούμενων

Το νέο φορολογικό νομοσχέδιο, που τίθεται σήμερα για ψήφιση στη Βουλή,
προβλέπεται καταστροφικό για τους επαγγελματίες του χώρου της σύγχρονης τέχνης.
Οι νέες διατάξεις που αφορούν ανάμεσα σε άλλα τη φορολόγηση των ελεύθερων
επαγγελματιών και των αυτοαπασχολούμενων φαίνεται να αγνοούν τις συνθήκες
εργασίας και τις ανάγκες του κλάδου μας, ωθώντας τον στην περαιτέρω φτωχοποίηση
και επισφάλεια. Το Σωματείο Εργαζομένων στη Σύγχρονη Τέχνη τάσσεται υπέρ της
άμεσης απόσυρσης του νομοσχεδίου και ανοίγει τον διάλογο για τη δημιουργία ειδικού
πλαισίου για τους καλλιτέχνες και τους επαγγελματίες του πολιτισμού.
Με βάση τις νέες φορολογικές διατάξεις καθιερώνεται οριζόντιο τεκμαρτό εισόδημα
για τους ελεύθερους επαγγελματίες και τους αυτοαπασχολούμενους. Η φορολόγηση
βάσει τεκμαρτού εισοδήματος βασίζεται στην υπόθεση ότι όσοι ασκούν ελεύθερο
επάγγελμα δεν είναι δυνατόν να έχουν ελάχιστο ετήσιο εισόδημα μικρότερο του
νομοθετημένου κατώτατου μισθού. Κι όμως, τα περισσότερα άτομα που εργάζονται
στον κλάδο του πολιτισμού εμπίπτουν σε αυτήν την κατηγορία!
Το νέο νομοσχέδιο αγνοεί παντελώς τη φύση και τον τρόπο εργασίας των
επαγγελματιών της σύγχρονης τέχνης. Ενώ σε ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο
λαμβάνονται μέτρα για την υποστήριξη των επαγγελματιών του πολιτισμού μέσα από
τη θέσπιση φορολογικών -και όχι μόνο- μέτρων που στηρίζουν και ευνοούν τη
δραστηριοποίηση στα δημιουργικά επαγγέλματα, κατανοώντας τις συνθήκες έρευνας,
παραγωγής και παρουσίασης καλλιτεχνικών έργων και δράσεων, η ελληνική
κυβέρνηση θεσπίζει ένα νομοσχέδιο που καθιστά τη δραστηριότητά μας αδύνατη.
Ένα μεγάλο ποσοστό των μελών μας θα αναγκαστεί να διακόψει επίσημα τις εργασίες
του και να επιλέξει άλλες μορφές βιοπορισμού αφήνοντας ένα μεγάλο κενό που
καταδικάζει την εξέλιξη του κλάδου μας. Όσοι κατορθώσουν να διατηρήσουν τις
ατομικές ή μικρές επιχειρήσεις τους, θα καταγράψουν μεγάλες ζημιές με αποτέλεσμα
να μειωθεί σημαντικά το βιοτικό τους επίπεδο και να χάσουν επαγγελματικές ευκαιρίες
κατάρτισης, δικτύωσης και επέκτασης των δραστηριοτήτων τους. Πολλά θα βρεθούν
ξανά να μην μπορούν να υποστηρίξουν έναν νόμιμο τρόπο τιμολόγησης και άρα θα
στερηθούν την πρόσβαση σε ιατροφαρμακευτική περίθαλψη και την αναγνώριση της
εργασίας τους μέσα από τις ασφαλιστικές τους εισφορές η οποία συμβάλλει στις
συνταξιοδοτικές αποδοχές. Αξίζει να αναρωτηθούμε ποια θα είναι η εικόνα του πεδίου
της σύγχρονης τέχνης με τους επαγγελματίες της ηθικά, ψυχολογικά, κοινωνικά και
οικονομικά αποδυναμωμένους.

Ενώ οι ιδιαιτερότητες του κλάδου μας έχουν ήδη επισημανθεί από διάφορους φορείς
και συλλογικά επιχειρήματα (απλήρωτη εργασία, εποχικότητα/περιοδικότητα και
μεγάλα διαστήματα ανεργίας, έλλειψη συμβάσεων εργασίας και ασφάλισης κτλ.) και
ενώ καταβάλλεται προσπάθεια για τη δημιουργία αμοιβολογίων που θα συμβάλλουν
στην περαιτέρω διασφάλιση της εργασίας μας, το νέο νομοσχέδιο υποβαθμίζει το
επάγγελμα μας και. Το ΣΕΣΤ στέκεται ενάντια σε αυτή τη λογική, καλεί σε καταψήφιση
του νομοσχεδίου και ετοιμάζεται να καλέσει σε διάλογο τους αρμόδιους φορείς για τη
θέσπιση μιας οικονομικής και δημοσιονομικής πολιτικής για τους εργαζόμενους στη
σύγχρονη τέχνη, που να λαμβάνει υπόψη τις ειδικές συνθήκες και ανάγκες του κλάδου
μας.
Χρειαζόμαστε την ενεργή συμμετοχή όλων των μελών για να μπορέσουμε να
δυναμώσουμε τη φωνή του ΣΕΣΤ. Σας καλούμε λοιπόν, όποιο μέλος μπορεί, να
συμμετέχει στις ομάδες εργασίας και να προσπαθήσουμε συλλογικά για τη διάδοση
του σωματείου και το κάλεσμα νέων μελών που θα ενισχύσουν τη βάση και τις
διεκδικήσεις μας.


Το ΔΣ

bottom of page